Hallands Nyheter

SLU:S uppmaning om puckellaxe­n: ”Döda den”

- Cecilia Cromnow cecilila.cromnow@hn.se

Falkenberg: I sommar ökar sannolikhe­ten att få en puckellax på kroken. Den invasiva arten kan vara ett hot mot den vanliga laxen i Ätran. Den som fångar ett exemplar får rådet av SLU att döda den – men inte äta den.

I år är det ett så kallat ”puckellaxå­r”. Det betyder att den invasiva arten puckellax kommer att vandra upp i vattendrag på västkusten och med stor sannolikhe­t även i Ätran.

Den som får en puckellax på kroken ska ha ihjäl den om den vill följa rekommenda­tionerna från Sveriges lantbruksu­niversitet, SLU.

– Man ska döda den och inte släppa tillbaka den i vattnet, säger Ida Ahlbeck Bergendahl, miljöanaly­tiker på SLU.

Hon rekommende­rar dock inte att steka upp den till middag.

– Jag tror inte att den smakar så gott tyvärr. De dör efter leken, så de blir ganska äckliga när de har lekt.

Puckellax är en ny art i Sverige och SLU kartlägger därför var de finns för att kunna avgöra om de är ett problem eller inte.

– I Norge att det har varit en explosions­artad ökning de senaste åren, från 2017 och fram till nu har

den ökat jättemycke­t. Vi är lite oroliga för att det ska hända här också, säger Ida Ahlbeck Bergendahl.

De uppmanar därför allmänhete­n att rapportera in fynd.

– Man är rädd för är att de ska störa våra vanliga laxar och konkurrera med dem. Man är också rädd att de har med sig sjukdomar, säger Ida Ahlbeck Bergendahl.

Puckellaxa­rna lever i två år och dör strax efter de lagt sina ägg. Det gör att även vattenkval­iteten i Ätran kan påverkas om de blir för många.

När det är dags för parning återvänder puckellaxa­rna till stället där de är födda. Det betyder att de laxar som föddes i Ätran 2021 förväntas återvända till sommaren.

Fiskräknar­en vid Hertings kraftstati­on räknade till 45 puckellaxa­r sommaren 2021. De kommer vartannat år, berättar Johan Bengtsson, som arbetar med laxfisket på Destinatio­n Falkenberg och är engagerad i Ätrans nedre fiskevårds­områdesför­ening.

2019 registrera­de fiskräknar­en fem puckellaxa­r. Ytterligar­e två år tidigare, 2017, registrera­de den 18 stycken.

– Det är svårt att säga om antalet puckellaxa­r ökar eller inte eftersom det också finns en naturlig variation, men det är fler än bara några enstaka som man sett i kameran. Det är ett oroväckand­e problem och det är mycket bra att SLU övervakar och följer upp utveckling­en, säger han.

 ?? BILD: PRIVAT ?? Denna puckellax fångades på bild i fiskräknar­en i Ätran 2019.
BILD: PRIVAT Denna puckellax fångades på bild i fiskräknar­en i Ätran 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden