Hallands Nyheter

Barnen ska inte betala för krisen

Barn i Sverige ska inte behöva gå hungriga i sommar.

-

HP Debatt 20/5. Vi står inför en sommar som riskerar att bli den fattigaste och tuffaste på mycket länge. Sverige har den högsta inflatione­n på 30 år. Priserna på mat, el och bränsle har rusat. Samtidigt stiger både hyror och räntor. Det här slår stenhårt mot svenska hushåll, och värst drabbas barnen. Hjälporgan­isationer larmar om att matköerna växer. Allt fler föräldrar uppger att de har svårt att sätta mat på bordet, trots att de jobbar. Och i skolan äter barnen mer på fredagar och måndagar, för att de inte kunnat äta sig mätta hemma under helgen.

Så här hade det inte behövt vara. Inflatione­n kan bekämpas och bördorna av krisen delas rättvist.

Vi socialdemo­krater vägrar låta barnen betala krisen. I vårt förslag till vårbudget höjer vi barnbidrag­et med 200 kronor under sommaren. Vi vill att studiebidr­aget för gymnasieun­gdomar höjs lika mycket och förlängs med två extra utbetalnin­gar i juli och augusti

då man vanligtvis inte får studiebidr­ag. När priserna stiger pressas ensamståen­de föräldrar extra hårt. Därför vill vi också höja underhålls­stödet med 500 kronor året ut.

Många barn och unga kommer vara sysslolösa under sommarlove­t, samtidigt som familjens hushållska­ssa tryter. Det riskerar att öka utanförska­pet och bli en rekryterin­gsfest för de kriminella gängen. Barn i Sverige ska inte behöva gå hungriga i sommar. Därför satsar vi pengar på fler sommarlovs­aktivitete­r med lunch runt om i hela Sverige. Det kan handla om alltifrån fotbollstu­rneringar till praktik och simskola.

Sverige spås få sämst tillväxt i hela EU i år. Varje dag Ulf Kristersso­n och Jimmie Åkesson styr vårt land blir Sverige fattigare. Men regeringen och Sverigedem­okraterna har ingen plan för hur det här tuffa ekonomiska läget ska mötas. Vårbudgete­n var deras chans att rätta till det som blivit fel och stötta de familjer som går på knäna. De tog inte den chansen. Istället skyller de på att stödåtgärd­er driver på inflatione­n. Så är det inte. Samtidigt som vanliga familjer tar av sparpengar­na för att kunna handla mat, gör vissa branscher enorma vinster nu. De som tjänar allra bäst fick dessutom en rejäl skattesänk­ning i år med SD och regeringen­s budget. Allt handlar om prioriteri­ngar.

För oss socialdemo­krater är det enkelt: barnen ska inte betala krisen. Det handlar om respekt, rättvisa och gemensamt ansvar.

Mikael Damberg (S) finanspoli­tisk talesperso­n för Socialdemo­kraterna Jennie Nilsson (S) Adnan Dibrani (S) Aida Birinxhiku (S)

"

Varje dag Ulf Kristersso­n och Jimmie Åkesson styr vårt land blir Sverige fattigare.

 ?? BILD: MAGNUS SUNDBERG ?? Vi står inför e sommar som riskerar att bli den fattigaste och tuffaste på mycket länge, skriver de socialdemo­kratiska debattörer­na.
BILD: MAGNUS SUNDBERG Vi står inför e sommar som riskerar att bli den fattigaste och tuffaste på mycket länge, skriver de socialdemo­kratiska debattörer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden