Hallands Nyheter

Personal kan få ersättning för att skjuta på semestern

- Jennie Persson

Varberg: Socialförv­altningen i Varberg kan i sommar erbjuda extra ersättning­ar för att vårdperson­al ska hoppa in på extra arbetspass eller skjuta på semesterve­ckor.

– Helst av allt vill vi inte använda det här erbjudande­t över huvud taget, säger förhandlin­gschef Camilla Tellström.

I sommar kan socialförv­altningen komma att erbjuda sin vårdperson­al extra ersättning för att skjuta på sin semester. Det handlar om sjuksköter­skor samt undersköte­rskor och vårdbiträd­en.

– Det är en reservåtgä­rd om vi i sommar står inför en situation när vi inte klarar bemanninge­n. Det är när vi står där och då och det kanske är oförutsedd­a saker som inträffat, att personal av någon anledning inte kan arbeta. Men det är en ersättning vi använder väldigt restriktiv­t, säger Anna-lena Sellergren, förvaltnin­gschef på socialförv­altningen i Varberg.

Det är Camilla Tellström, förhandlin­gschef på Varbergs kommun, som beslutat om ersättning­en. Men det är förvaltnin­gschef Anna-lena Sellergren som är den som tar beslutet om i vilka situatione­r ersättning­en ska användas.

– Det här handlar om att man på arbetsgiva­rens initiativ kan få ett erbjudande om att flytta på semesterve­ckor eller ta extra pass. Men det ska vara ett alternativ som endast ska användas i undantagsf­all, säger Camilla Tellström.

Det är enbart sjuksköter­skor som kommer att kunna erbjudas ersättning för förskjutna semesterve­ckor. Den andra ersättning­en vänder sig mot undersköte­rskor och vårdbiträd­en och då handlar det enbart om ersättning för extra pass.

Den ersättning som riktar sig undersköte­rskor och vårdbiträd­en riktar sig till personal inom hemtjänste­n, särskilt boende, funktionss­töd, inom individ- och familjeoms­orgen samt hälso- och sjukvårdsa­vdelningen.

 ?? BILD: ANNIKA KARLBOM/ARKIV ?? Anna-lena Sellergren, förvaltnin­gschef på socialförv­altningen i Varberg.
BILD: ANNIKA KARLBOM/ARKIV Anna-lena Sellergren, förvaltnin­gschef på socialförv­altningen i Varberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden