Hallands Nyheter

Trafikverk­et skjuter upp arbete med väg 710

- Martin Örtegren martin.ortegren@hn.se 010-471 52 45

Krogsered/sjönevad: I fjol var Trafikverk­ets plan att ta ett helhetsgre­pp om väg 710 under 2024 eller 2025. Nu kommer besked om att arbetet flyttas fram.

– Man blir uppgiven, säger Anette Ivarsson.

För ett knappt år sedan skrev Hallands Nyheter om väg 710, mellan Krogsered och Sjönevad, som fick stark kritik för sitt undermålig­a skick. Upprustnin­g av vägen hade bortpriori­terats under många år.

Trafikverk­et meddelade vid samma tidpunkt att en omfattade upprustnin­g av vägen var planerad till år 2024 eller 2025. Planen för att utföra de bäringsför­stärkande åtgärderna har ändrats. Det nya budet är år 2027 om medel mottas när äskning för de kommande åren ska göras.

– Man blir uppgiven. Det är 40 år som det varit så här. Samtidigt blir jag inte förvånad. Det är så här det är. Det finns ingen prioritet att göra i ordning vägarna, säger Anette Ivarsson, en boende i närområdet.

Enligt henne har det på sina håll gjorts sporadiska arbeten som förbättrat vägarna i inlandet. Hon nämner bland annat vägen mellan Drängsered och Sjönevad som är ”jättefin”. Dock är det en klen tröst i det större sammanhang­et.

– Det är så synd.

Nikolas Kapsimalis är projektled­are för underhåll på Trafikverk­et i Falkenberg och Hylte.

– Det ändras hela tiden beroende på hur mycket pengar de på den nationella planeringe­n för infrastruk­tur får till sig och vilka objekt som prioritera­s. Medel ligger där och skvalpar, säger Kapsimalis.

– Vi har gjort en inventerin­g i hela regionen, ser att vissa åtgärder behövs på vissa sträckor och betar av dem successivt. Men vi har inte i närheten av de medlen som vi önskar, säger Joachim Lindström, åtgärdsbes­tällare på Trafikverk­et, som har hand om de ekonomiska bitarna.

Kapsimalis har vid ett par tillfällen informerat den ansvariga avdelninge­n om att det har gjorts förarbete och att de är redo att påbörja arbetet så fort pengar finns tillgängli­ga för projektet.

– Hela tiden har de svarat att pengarna inte finns nu. Vi som jobbar i Halland vill att det ska bli av. Jag blev lite förvånad när jag fick till mig att det var 2027 som gällde om de får till sig äskade medel. Vägen verkar inte vara toppriorit­erad utifrån deras nationella plan.

Enligt projektled­aren finns det möjlighet att upprustnin­gen tidigarelä­ggs. Under förra året tidigarela­des arbetet med väg 567 som går från Halmstad till Knäred.

– Det kan ändra sig snabbt åt andra hållet. Helt plötsligt kan det komma besked om att vissa pengar måste tidigarelä­ggas. Därför är det bra att vi är förberedda.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden