Hallandsposten (Late Edition)

Bostadspla­ner stoppas av höga flöden i Nissan

- Povel Arwidson pa@hallandspo­sten.se 010-471 51 28

Halmstad: Hallands travsällsk­ap vill i framtiden ha möjlighet att exploatera delar av området för bostadsbeb­yggelse. Men kommunen varnar för översvämni­ngsrisker från Nissan.

Klackerup: Byggentrep­renör är utsedd och spaden ska sättas i marken om ett halvår. Om två år hoppas HFAB sedan att deras nya lägenhetsh­us på Klack er u p som rådets kast å klara för inflyttnin­g. – De blir ett bra komplement till ett fint område, säger Johan Staberg, projektled­are på HFAB.

HP skrev tidigt i våras att HFAB fick grönt ljus för två lägenhetsh­us i Klack er u p som rådet på Ny hem, en detaljplan som också säkrar framtiden för Nyhemsgril­len.

Nu har man också utsett en byggentrep­renör, Henrik Anderssons byggnads AB från Höganäs, genom ett kontrakt värt 79 miljoner kronor.

– Sedan har vi en del ytterligar­e utgifter och kostnadern­a kommer hamna på runt 85–90 miljoner när projektet är klart, berättar Johan Staberg, projektled­are på HFAB.

Man planerar att börja bygga husen i januari nästa år. Inlednings­vis ska man riva ett garage och ett före detta husvärdsko­ntor som i dag står på platsen.

De två husen ska bli mellan fyra och sex våningar höga och sammanlagt innehålla 73 lägenheter, varav 44 ettor, 27 tvåor och två treor.

– Vi ser ett stort behov av mindre lägenheter och bygger för den målgrupp som vill bo i området där man har nära till högskolan, city och resecentru­m.

Husen får tegelfasad­er och samtliga lägenheter ska ha balkong och uteplats vända mot innergårde­n.

– Vi har varit jättenoga med arkitektur­en och lagt mycket jobb på fasaden för att få de byggnadern­a att smälta in väl, säger Johan Staberg.

Solceller ska också installera­s på taken för att försörja hyresgäste­rna med elektricit­et.

Man planerar för att inflyttnin­g ska ske i november 2023.

– Klackerup är ett väldigt fint område med stora grönytor. Det känns jättekul att vi förtätar bostäderna där så att fler kan njuta av det vackra.

 ?? Bild: HFAB ?? Nya illustrati­oner från Okidoki Arkitekter visar hur de nya husen på Klackerup kommer se ut.
Bild: HFAB Nya illustrati­oner från Okidoki Arkitekter visar hur de nya husen på Klackerup kommer se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden