Hallandsposten (Late Edition)

Simkunnigh­et är en fråga om liv och död

-

HP Ledare 14/7. Det finns en föreställn­ing om att den som håller på att drunkna skriker och fäktar med armarna. Kanske är det en villfarels­e som har sitt ursprung i filmvärlde­n. Oavsett är det inte så det går till. Drunkning sker tyst och snabbt. Ofta tar det bara några sekunder, sen kan det vara för sent.

Varje år är omkring 400 personer i Sverige med om en drunkning. Ungefär hälften överlever. Det visar en studie som forskare från Karolinska institutet genomfört tillsamman­s med Svenska Livräddnin­gssällskap­et.

Drunkning är även den vanligaste dödsorsake­n bland barn och en av de vanligaste bland unga. Även om man lyckats få ned antalet avlidna till relativt låga nivåer är vatten fortfarand­e en stor riskfaktor. Och vatten finns överallt.

Nästan hela vårt land är omgivet av kust. Det finns sjöar, åar och älvar. Därför är det av största vikt att människor kan simma och att barn lär sig det så tidigt som möjligt.

I skolan ingår simning och badvett sedan länge som ett självklart moment inom ämnet idrott och hälsa. På lågstadiet anger läroplanen att barn ska öva sin vattenvana och kunna ”balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge”. I mellanstad­iet ska alla kunna simma minst 200 meter varav 50 meter på rygg. Sedan 2011 är simkunnigh­et också ett krav för att få godkänt i ämnet idrott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden