Hallandsposten (Late Edition)

Färre ansökte till Högskolan – men fler antogs

- BILD: JARI VÄLITALO/ARKIV Tobias Stjernkvis­t

Under de två år som pandemin härjade ökade antalet som ville studera vid landets universite­t och högskolor lavinartat. I år har antalet sökande sjunkit till mer normala nivåer. Även i Halmstad minskade antalet sökande.

– Söktrycket gick ner i hela landet efter att ha varit extremt högt under pandemin. Fler brukar söka under lågkonjunk­tur och när arbetsmark­naden är instabil, säger Selma Sedelius, kommunikat­ionschef på Högskolan i Halmstad.

Även antalet antagna har sjunkit likartat i landet. Men inte i på Högskolan i Halmstad som går mot strömmen. Förra året antogs 9 690 personer, i år är siffran 10 112.

– Vi ökar faktiskt antalet antagna här. Det beror på att vi har ökat antalet platser på ett antal populära fristående kurser. Vi har alltså tagit in väldigt många fler personer på populära kurser, säger Selma Sedelius.

Hon berättar att dessa kurser främst är flexibla kurser på 25–50 procent som i stor del sker på distans via internet.

Dessa är enligt henne väldigt populära. Personer som arbetar kan vidareutbi­lda sig vid sidan av sitt arbete.

– Det är därför vi ökar antalet antagna trots att söktrycket är lägre, säger hon.

Det är förhålland­evis få som hade Högskolan i Halmstad som sitt förstahand­salternati­v. Av totalt 22 276 personer som sökte till Högskolan var det bara 5 647 som hade skolan som förstahand­salternati­v.

– Det är klart att det hade varit roligt att ha många förstahand­ssökande, för det tyder på att man är populär om man blir vald i första hand. Men det behöver inte betyda något för utfallet, berättar Selma Sedelius.

Hon säger att faktorer så som behörighet spelar in här

Halmstad: Många förväntans­fulla blivande studenter väntade på tisdagen spänt på höstens antagnings­besked. Pandemieff­ekten har slutat verka och färre sökte in till höstens utbildning­ar, så även i Halmstad. Men trots detta antogs fler.

och att första- eller andra hand inte betyder allt.

– Det behöver inte vara dåligt att vara ett andrahands­eller tredjehand­sval heller. Vi har en rätt bra bild av att studenter söker till olika lärosäten i Västsverig­e och det kan vara så att man söker något annat i första hand. Så hoppas man att man kommer in där, men så gör man inte det med sina meritpoäng och då kommer man in hos oss i stället.

 ?? ?? Färre personer har sökt in till höstens utbildning­ar på Högskolan, men trots det antogs fler studenter än förra året.
Färre personer har sökt in till höstens utbildning­ar på Högskolan, men trots det antogs fler studenter än förra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden