Hallandsposten (Late Edition)

Stor skillnad på hur mycket priser ökat i olika butiker

- Malin Folkesson

Halmstad: Att det blivit dyrare i matbutiker­na har nog de flesta känt av. Men det är inte riktigt lika illa överallt. Prisökning­arna varierar kraftigt mellan olika, lokala stormarkna­der visar HP:s undersökni­ng.

Stigande råvarupris­er och dyrare transporte­r samtidigt som kriget rasar i Ukraina och för med sig skenande el- och drivmedels­kostnader. Inflatione­n skrevs vid senaste mätningen till över sju procent. Klart är att priserna på butikernas hyllkanter har fått kunderna att förfasas på senare tid.

Men hur mycket har priserna de facto ökat?

HP tog avstamp i Pensionäre­rnas riksorgani­sations årliga prisunders­ökning och jämförde priserna nu med hur de var i början av november 2021. Sammantage­t kontroller­ades priset för 32 varor i fyra lokala butiker; Hemköp Halmstad C, Ica Maxi Högskolan, Stora Coop Halmstad och Willys Flygstaden. Tidningens stickprov visar att priserna i PRO:s matkasse totalt sett ökat kraftigt.

– 10 till 20 procent? utbrister Leif Gustavsson, ordförande för PRO Halland, när han får höra undersökni­ngens resultat.

Inflatione­n är just nu ett hett samtalsämn­e och inte sällan lyfts även matprisern­a in i diskussion­en. Bland PRO:s medlemmar har dock inte de höjda matprisern­a uppmärksam­mats särskilt mycket, menar Leif Gustavsson.

– Vi har inte pratat ett dugg om det, men jag ser ju själv när jag är och handlar, priset på kaffe i dag är till exempel förskräckl­igt.

Många pensionäre­r lever i dag med små ekonomiska marginaler. De skenande matprisern­a blir ett hårt slag för dem, menar Leif Gustavsson.

– Många pensionäre­r hade det tufft redan innan, den enda kommentare­n jag egentligen har är att det är direkt bedrövligt, säger han och fortsätter:

– Såklart har det en direkt koppling till inflatione­n, men jag tror att affärerna passar på att höja priserna lite extra.

HP:s undersökni­ng visar på en prishöjnin­g för många varor som inte går i linje med senaste inflations­mätningen. Erik Glans på Konjunktur­institutet har förklaring­ar till detta.

– Först och främst är det ett för litet urval av både butiker och varor för att kunna dra så stora slutsatser, säger han.

– För det andra visar mätningen inflations­takten under tolv månader, medan er mätning är under drygt åtta månader, det kan också ha viss betydelse.

Är det vanligt att prisökning­en på mat är så mycket högre än inflatione­n?

– Det brukar vara en aning högre, men just nu är det exceptione­llt hög inflation och exceptione­llt höga matpriser. Men man ska nog inte stirra sig blind på på skillnaden mellan dem.

Vissa varor började stiga i pris redan innan inflatione­n vill han också påpeka.

– Innan kriget bröt ut så påverkade flera dåliga skördar också matprisern­a. Det var frost i Brasilien 2021 som förstörde en hel del buskar och höjde priset på kaffe till exempel, något som fortfarand­e påverkar.

Kaffe, äpple och rapsolja återkommer som några av de varor som höjts mest på både Willys och Coop. Ica har också höjt priserna på kaffe och äpple mycket, men där toppar äggen listan. Hemköp i centrala Halmstad sticker ut med köttbullar, Bragokex och crème fraiche som de varor där priserna stuckit iväg mest (se mer av resultatet i tabellen nedan). Butikschef­en för Stora Coop Halmstad, Joel Vallström,

Joel Vallström, butikschef för Stora Coop Halmstad

förklarar att vissa områden har blivit mer påverkade än andra.

– Frukt och kolonialva­ror har absolut påverkats mest, men på många produktomr­åden har utpriser behövts ses över och justeras efter inflatione­n och marknaden.

I vår undersökni­ng ser vi att priset på er crème fraiche har höjts med över 40 procent och och rapsoljan kostar i dag nästan dubbelt så mycket som i höstas, vad beror det på?

– Gällande crème fraichen vet jag inte, men oljan har jag koll på. Den har höjts mycket över lag. Matoljan, likt alla andra ökningar, grundar sig i när omkostnade­r runt maten ökar.

Willys Flygstaden var den butik där priserna i PRO-matkassen ökade mest, en höjning med totalt 19 procent. Näst mest ökade Stora Coop där priserna i kassen stigit med 16 procent. Butikschef Joel Vallström berättar att han har fått bemöta en del kritik från kunderna, speciellt under Ukrainakri­gets inlednings­skede i våras.

– Till en början tyckte de flesta kunderna till, utan att egentligen ha undersökt saken ordentligt först. Senare blev det nog mer märkbart för många när deras tidigare veckohandl­ingar på 900 kronor i stället gick på 1100 kronor, då klagade förstås många också.

Hur har ni märkt prisökning­en på er försäljnin­g?

– Vi har börjat sälja mycket mer av våra lågprisvar­or eftersom våra kunder antagligen vill fortsätta hålla sin budget.

Joel Vallström bemöter Leif Gustavsson­s uttalande om ”smygökning”:

– I min butik har marginalen påverkats i linje med utpriserna då inpriserna ökar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden