Hallandsposten (Late Edition)

Förening behöver pengar till 33 meter badbrygga

- Anna Olofsson BILD: ANNA OLOFSSON

Mellbystra­nd: Pengar till 67 meter brygga är säkrade. Nu återstår att hämta in medel till resterande 33 meter. Bryggfören­ingen i Mellbystra­nd kämpar på för att bryggan ska bli verklighet.

– Det är ett stort projekt så därför tar det lite tid. Det får man ha respekt för, säger Bernt Karlsson från den ideella föreningen.

Målet var att det skulle gå att bada från en brygga i Mellbystra­nd den här sommaren. Men som för många andra, så satte pandemin stopp. Bryggfören­ingens arbete att samla in pengar stannade av. Det gick inte att ta kontakt med människor lika enkelt på grund av smittorisk­en. Därför har arbetet försenats.

Men nu är de igång igen och söker sponsorer och fondmedel.

– Vi jobbar nu med den sista delen av finansieri­ngen. 67 meter brygga har vi pengar till. Vi har säkrat 3,4 miljoner kronor och behöver pengar till resterande 33 meter. Pandemin har satt sina spår. De EU-fonder som fanns för två år sedan, de finns inte kvar nu, så vi får börja om det arbetet från början, säger Bernt Karlsson, ordförande i föreningen.

Bryggfören­ingen har själva samlat in 1,4 miljoner kronor och har blivit lovade två miljoner i bidrag från Laholms kommun. Sammanlagt har man alltså 3,4 miljoner. Man vill nå upp till 5 miljoner enligt den kalkyl som gjordes i förstudien.

– Vi har ett nära samarbete med kommunen. Vi jobbar ihop när det gäller att söka fondpengar. Men det är många steg att ta. Jag vet att folk tycker att vi har hållit på några år nu, men det är ett stort projekt och det får man ha respekt för, tycker Bernt.

Planen är en brygga på 100 meter med ett baddjup på 1,60 meter. Privatpers­oner och näringsliv­et har skänkt pengar, allt från en femhundrin­g upp till 200 000 kronor.

Någon ansökan om byggnation är inte inlämnad ännu. Först koncentrer­ar man sig på finansieri­ngen.

Har ni någon tidplan?

– Tidplanen handlar om pengar.

Känns det hoppfullt?

– Absolut. Vi i styrelsen tror på att vi kan ha en brygga någon gång under 2023. Nu kör vi sista rycket.

Bernt Karlsson har hört på omvägar att många undrar hur det går med bryggan och han är medveten om att intresset är stort. Därför vill han tipsa om att det finns informatio­n på föreningen­s Facebooksi­da som heter Bryggamell­bystrand.

 ?? ?? Bernt Karlsson, ordförande i Föreningen Mellbystra­nds brygga.
Bernt Karlsson, ordförande i Föreningen Mellbystra­nds brygga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden