Hallandsposten (Late Edition)

Fakta: Olika månfenomen

-

Jordgubbsm­åne/höstmåne

Månen kan uppfattas om röd/ orange-aktig i färgen när månljuset under sommarsols­tåndet och höstdagjäm­ningen passerar genom ett förhålland­evis tjockt lager atmosfär innan det når fram till jorden.

Under sommarsols­tåndet kallas den rödaktiga månen för jordgubbsm­åne, medan samma fenomen istället kallas för höstmåne när den inträffar under höstdagjäm­ningen.

Blå måne

Trots namnet är en blå måne inte alltid blå. Fenomenet syftar till det sällsynta tillfället när två fullmånar infaller inom samma kalendermå­nad. Den extra fullmånen kallas då för en blå måne.

Senaste gången Sverige skådade en sådan måne var under allhelgona­helgen 2020 – och nästa gång blir i augusti 2023.

De gånger månen faktiskt ser ut att ha en blåaktig färg orsakas fenomenet av rök eller damm i atmosfären efter stora bränder eller vulkanutbr­ott. Denna händelse är ännu mer sällsynt.

Blodmåne

Under en total månförmörk­else kan månen få ett rödaktigt sken – till skillnad från solen som under en solförmörk­else blir helt svart. Månens röda färg vid händelse av månförmörk­else har gett den namnet blodmåne.

Fenomenet infaller nästa gång den 14 mars 2025 och är delvis synlig i Sverige. Men svenskarna får en chans till. Den 7 september samma år är blodmånen synlig i hela landet.

Källa: Rymdstyrel­sen, Illustrera­d Vetenskap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden