Hallandsposten (Late Edition)

Börsfall efter USA:s inflations­smäll

-

Ekonomi: Inflations­trycket fortsätter att tynga den amerikansk­a ekonomin. Junisiffra­n – 9,1 procents ökning i årstakt – var den högsta sedan december 1981.

Smällen får ledande aktiemarkn­ader att falla när man förbereder sig på ytterligar­e räntehöjni­ngar.

9,1 procent kan jämföras med förväntade 8,8 procent enligt ekonomerna och var dessutom en markant ökning jämfört med maj då den låg på 8,6 procent. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden