Hallandsposten (Late Edition)

HD: Två k-pistar inte synnerlige­n grovt

- ARKIVBILD: ISABELL HÖJMAN

Brott: En 18-åring gömde två helautomat­iska k-pistar i sin bostad i Upplands Väsby förra sommaren. Vapnen skulle ha kunnat åstadkomma mycket omfattande skador och flera omständigh­eter talar för att innehavet har varit av särskilt farligt slag, konstatera­r HD.

HD anser dock inte att innehavet av de två k-pistarna präglats av sådan osedvanlig grad av farlighet att de ska rubriceras som synnerlige­n grovt. (TT)

Uppgifter som omfattas av stark sekretess har legat i en digital mapp som delats med obehöriga. Nu har Kristineha­mns kommun anmält sig själv till Inspektion­en för vård och omsorg (Ivo), rapportera­r SVT Nyheter Värmland.

Det är nämnden för arbete, kompetens och välfärd som gjort anmälan enligt lex Sarah. Det handlar om ärendelist­or och listor över samtliga placerade barn i kommunen.

Informatio­nen var sparad i ett digitalt rum som delats med alla medarbetar­e inom kommunen. (TT)

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden