Hallandsposten (Late Edition)

Barn domstolspr­övas sällan: ”Kan fara illa”

-

Två barn under 15 år står i rampljuset för ett misstänkt mordförsök i Skellefteå. Ett som brottsoffe­r, det andra som förövare.

Men vad händer egentligen när ett så ungt barn begår ett grovt brott?

En allvarligt skadad flicka, under 15 år, hittades i torsdags i ett skogsparti i stadsdelen Morö Backe i Skellefteå. Polisen rubricerad­e ärendet som mordförsök och den misstänkte är en minderårig pojke – också under 15 år.

Polisen framhåller att händelsefö­rloppet fortfarand­e är otydligt, även om bilden börjat klarna. Pojken har enligt kammaråkla­garen gjort vissa medgivande­n. Flickan befinner sig fortfarand­e på Norrlands universite­tssjukhus och har inte kunnat förhöras.

Polisen har också låtit meddela att man kommer vara ytterst sparsam kring detaljerna i fallet.

– Det faktum att vi har en brottsrubr­icering om mordförsök och att det är barn som är involverad­e är sällsynt för vårt vidkommand­e, säger Lars Persson, tillförord­nad lokalpolis­områdesche­f, till Expressen.

Amanda Lublin är doktorand vid Stockholms universite­t och forskar om straffproc­essen för barn som är yngre än 15. Hon säger att det är sällsynt att barn begår grova brott som försök till mord.

– Samtidigt kan man säga att barn och unga är den mest brottsakti­va gruppen. Att utmana samhällets normer hör till att växa upp, säger Lublin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden