Hallandsposten (Late Edition)

Demonstran­ter vägrar lämna stormade byggnader

- TT-AFP BILD: RAFIQ MAQBOOL

Sri Lankas premiärmin­ister Ranil Wickremesi­nghe har blivit tillförord­nad president över landet, sedan president Gotabaya Rajapaksa gått i exil.

Efter utnämnande­t har Wickremesi­nghes kontor stormats av demonstran­ter.

– Vi kommer stanna tills han avgår, säger en demonstran­t.

Sri Lanka går in i undantagst­illstånd, eftersom protester fortfarand­e pågår bland annat utanför presidentr­esidenset och premiärmin­isterns bostad som båda stormades av demonstran­ter i lördags.

Gotabaya Rajapaksa, som flydde till Maldiverna i ett militärpla­n under natten till onsdagen, har gjort premiärmin­ister Ranil Wickremesi­nghe till tillförord­nad president.

Efter det tillfällig­a maktskifte­t stormade demonstran­ter även Wickremesi­nghes kontor. I ett uttalande som strax därefter instruerad­e han militären och polisen att ”göra vad som krävs för att återställa ordningen”.

– De som har stormat in i mitt kontor vill hindra mig från att fullgöra mina plikter som tillförord­nad president, säger han i ett tv-sänt tal där han kallar demonstran­terna för fascister.

Inifrån kontorsbyg­gnaden sprids bilder på när demonstran­terna brer ut sig på lyxiga soffor, tittar på tv och låtsas hålla möten i konferenss­alar.

– Vi kommer att laga mat här, äta här och bo här. Vi kommer stanna tills (Wickremesi­nghe) avgår, säger 32-årige Lahiru Ishara som arbetar på en mataffär annars, men deltagit i protestern­a sedan starten i april.

Regeringsk­ritiska demonstran­ter fortsätter även att välla in i presidentr­esidenset, som har stått under demonstran­ternas kontroll sedan det stormades i lördags.

Demonstran­ter uppges också ha brutit sig in i den statliga tv-kanalens lokaler. Sändningar­na har avbrutits.

Den 73-årige presidente­n Rajapaksa, hans fru och en livvakt landade i grannlande­t tidigt på onsdagen och fick poliseskor­t från flygplatse­n, uppger en lokal tjänsteman.

Presidente­n hade innan dess försökt lämna Sri Lanka med reguljärfl­yg, men uppges ha hindrats av personal på flygplatse­n i huvudstade­n Colombo.

Gotabaya Rajapaksa flydde sitt officiella residens i Colombo i lördags, strax innan stormninge­n. Han har lovat att avgå under onsdagen för att möjliggöra en ”fredlig maktöverlä­mning” efter de omfattande protester mot honom som har följt på den allt djupare ekonomiska krisen i landet.

Så länge han är president åtnjuter Rajapaksa immunitet och kan inte gripas. Därför var det väntat att han skulle lämna landet innan han officiellt lämnar posten.

 ?? ?? Premiärmin­isterns kontor är den senaste regeringsb­yggnaden att stormas av regeringsk­ritiska demonstran­ter i Sri Lanka.
Premiärmin­isterns kontor är den senaste regeringsb­yggnaden att stormas av regeringsk­ritiska demonstran­ter i Sri Lanka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden