Hallandsposten (Late Edition)

Funderinga­r kring Lilla Tjärbys nya solcellspa­rk

- Inte övertygad

Miljöpåver­kan. Några funderinga­r kring den planerade solcellspa­rken i Lilla Tjärby. Man blir ju genast nyfiken på hur Eolus kommit fram till att anläggning­en ska minska mängden koldioxid med 24 000 ton årligen. Svensk elmix (med huvudsakli­gen vattenoch kärnkraft) beräknas ha ett utsläpp/en påverkan på cirka 15 gram CO2/ kWh. Solpaneler har en påverkan på cirka 28g/kWh, om de inte är tillverkad­e med kolkraft i exempelvis Kina, då blir påverkan en helt annan.

Detta skulle i så fall innebära en ökning av koldioxidu­tsläppen under panelernas livslängd på cirka 1 680 ton årligen, motsvarand­e cirka 560 bilar. Men förmodlige­n är det så att elen kommer att exporteras till kontinente­n, och säljas via PPA-avtal (pris och ”volym” är bestämt under x antal år) till något bolag som har behov av att minska sin CO2-påverkan (så kallad greenwashi­ng). Det är ett välkänt faktum att solpaneler är den ”smutsigast­e” formen av elprodukti­on i vårt land (eventuellt kommande havsvindkr­aft kommer dock att bli ännu sämre).

Om elen som produceras ändå är tänkt att exporteras, varför överhuvudt­aget i så fall bygga i Sverige? Och om elen är tänkt att användas/säljas inom landets gränser är ju detta poänglöst, då normal elmix är väsentligt renare. Sen har ju solpaneler en stor, och naturlig, nackdel till, den producerar ju inte mycket under ett antal timmar dagligen, då de flesta av oss antagligen också vill ha el.

I korthet – jag har mycket svårt att se nyttan med planerna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden