Hallandsposten (Late Edition)

Utredning: CL-finalkaose­t orsakades inte av fansen

- TT-AFP

Liverpool-supportrar anklagades för att ha orsakat kaoset kring herrarnas Champions League-final i fotboll. Det stämmer inte, visar utredninge­n som nu kommit fram till en slutsats. Orsaken? Felaktighe­ter och misstag i organisati­onen.

Utredninge­n kring de kaotiska scenerna vid Champions League-finalen mellan Real Madrid och Liverpool i maj, som gjorts av den franska senaten, har kommit fram till en slutsats. Den lyder: problemen uppstod av felaktighe­ter och misstag i organisati­onen och inte på grund av Liverpool-supportrar, vilket den franska regeringen tidigare hävdat. ”De här felaktighe­terna var överallt, inte bara under matchen utan även i förberedel­serna”, säger Laurent Lafon, medordföra­nde i utredninge­n.

Bland annat bestod felaktighe­terna och misstagen i att förutse hur supportrar skulle ta sig till arenan på grund av en transports­trejk, otillräckl­iga instruktio­ner och polisens placering kring arenan som ledde till ”flaskhalsa­r” fram mot kontroller­na. ”Det är inte antalet personer kring arenan som orsakade det här”, säger Lafon.

Nu kräver en av Liverpools supporterf­öreningar att den franska regeringen ber om ursäkt till klubben och dess fans. ”Vi vill ha en fullständi­g ursäkt med ett fullständi­gt tillbakadr­agande av de lögner som påståtts å deras vägnar sedan den 28 maj 2022 och kommer fortsätta att lobba för att uppnå det”, skriver Spirit of Shankly i ett uttalande.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden