Höst­kul in­tar på nytt Knä­reds byg­de­gård

Hallandsposten - - Laholm -

KNÄRED: Höst­kul med Halm­stads drag­spels­klubb och and­ra ar­tis­ter åter­kom­mer till Knä­reds byg­de­gård. Kon­ser­ten, som bru­kar dra fullt hus, hålls den 21 sep­tem­ber.

Ed­ward C Jo­hans­son (bil­den), Smi­le­ban­det med Ma­ri­na, Gun­nar Jo­hans­son och Pia An­ders­son tar plats på scen un­der det två och en halv tim­me långa pro­gram­met.

– Det är en fullspäc­kad show­kväll med mu­sik för al­la sma­ker, sä­ger Ar­ne Brodén i Halm­stads drag­spels­klubb som tror att det kom­mer att bli lapp på luc­kan även den­na gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.