Fy­ra stöl­der an­mäl­da i sam­ma om­rå­de

Hallandsposten - - Laholm -

MUSIKKVARTEREN: Fler stöl­der i Musikkvarteren i Laholm har an­mälts till po­li­sen. Från en vil­la på Stråk­vä­gen har lad­da­ren till en gräs­klip­pa­re stu­lits nå­gon gång mel­lan tis­dag och tors­dag. Lad­da­ren stod ut­om­hus i träd­går­den. En bil på Stäm­mo­vä­gen har haft in­brott i ba­ga­geut­rym­met un­der nat­ten till tis­da­gen. Där stals bland an­nat en dom­kraft, ki­ka­re och en regn­tät jac­ka. Sa­ker­na var vär­da 7 900 kro­nor.

I veckan har det ock­så va­rit in­brott i en an­nan bil och ett för­råd i sam­ma kvarter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.