Val­re­sul­tat klart först i mor­gon

Hallandsposten - - Sverige -

SVE­RI­GE: Det slut­gil­ti­ga val­re­sul­ta­tet för riks­da­gen fast­ställs först i mor­gon, upp­ger Val­myn­dig­he­ten. An­led­ning­en till att röst­räk­ning­en ta­git läng­re tid än be­räk­nat upp­ges va­ra ett högt val­del­ta­gan­de och att fler väl­ja­re valt att för­tids­rös­ta samt att gö­ra det när­ma­re val­da­gen. En­ligt An­na Nyqvist, kansli­chef på Val­myn­dig­he­ten, är det in­te kons­tigt att det slut­li­ga val­re­sul­ta­tet drö­jer. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.