Nöt­ter åter­kal­las ef­ter fynd av mö­gel­gift

Hallandsposten - - Sverige -

SVE­RI­GE: Ci­ty gross åter­kal­lar en se­rie på­sar med nöt­ter från till­ver­ka­ren Ber­gen­dahl food, skri­ver Ci­ty gross i ett press­med­de­lan­de. Skä­let bakom åter­kal­lan­det är att man har kon­sta­te­rat för­höj­da hal­ter av mö­gel­gif­tet afla­tox­in, som är can­cer­fram­kal­lan­de.det hand­lar om pro­duk­ter­na ”Fa­vo­rit jum­bo jord­nöt­ter” 250 gram med håll­bar­hets­da­tum 2018.09.09, 2018.09.29, 2018.1.120 och 2018.12.25, ”Fa­vo­rit tor­ros­ta­de jord­nöt­ter” 200 gram med håll­bar­hets­da­tum 2019.02.25 samt ”Fa­vo­rit nöt­mix” 265 gram med håll­bar­hets­da­tum 2018.12.09 och 2019.01.06. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.