Nord och Syd öpp­nar sam­ar­bets­kon­tor

Hallandsposten - - Världen -

NORDKOREA: Nord- och Syd­ko­rea har öpp­nat ett sam­ar­bets­kon­tor i Kae­song, på den nord­ko­re­ans­ka si­dan av stil­le­stånds­lin­jen mel­lan de två län­der­na.

I den ny­in­vig­da bygg­na­den finns se­pa­ra­ta lo­ka­ler för de två län­der­nas re­pre­sen­tan­ter och ett ge­men­samt kon­fe­rens­rum.

Tan­ken är att kom­plex­et ska ef­fek­ti­vi­se­ra sam­ar­be­tet ef­ter det topp­mö­te mel­lan le­dar­na Moon Jae-in och Kim Jong-un som äger rum i Pyon­gy­ang näs­ta vec­ka. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.