Och när ska det ske då?

Hallandsposten - - Världen -

Pre­li­mi­närt re­dan näs­ta år. Eu-kom­mis­sio­nen hop­pas att över­gång­en till som­mar­tid i mars 2019 ska bli den sista. Men det är långt ifrån sä­kert att al­la Eu-län­der hin­ner ut­re­da och be­hand­la frågan så snabbt. Mer tro­ligt är kanske att enig­het om en för­änd­ring kan nås till 2020 el­ler 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.