Oan­sva­rigt med mer kött

Hallandsposten - - Världen -

KÖTT. La­holms kommun sva­rar på årets tor­ka ge­nom att yt­ter­li­ga­re för­säm­ra vill­ko­ren för kli­ma­tet. Att väl­ja bort den ve­ge­ta­ris­ka da­gen i för­mån för nöt­kött är det mest idi­o­tis­ka jag har läst på he­la som­ma­ren. Vet in­te La­holms kommun att den ve­ge­ta­ris­ka da­gen är den da­gen som kom­mu­nen har minst mil­jöpå­ver­kan? Att sat­sa 800 000 kro­nor på mer kött när fors­ka­re, po­li­ti­ker, Na­tur­skydds­för­e­ning med me­ra upp­ma­nar al­la att äta mind­re kött är di­rekt oan­sva­rigt och skam­ligt! Skäms på er! Ax­el Nils­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.