MATCHENS HBK:ARE

Pe­ter Lars­son

Hallandsposten - - Sport -

Hbk-kap­te­nen gjor­de ånyo en bra in­sats i mitt­för­sva­ret och av­styr­de en hel del Var­bergschan­ser med att va­ra på rätt plats. Dess­utom gjor­de han många vik­ti­ga bryt­ning­ar. Är det nå­got som ska kla­gas på är det väl pass­nings­spe­let som ibland in­te är det bäs­ta.

Pe­ter Lars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.