Hol­mqvist se­nast att drab­bas av putt­sju­ka

Hallandsposten - - Sport - CARL GÖ­RANS­SON/TT

Svag svensk putt­ning tycks va­ra en smitt­sam sjuk­dom i Evi­an Cham­pi­ons­hip. Se­nast att drab­bas: Da­ni Hol­mqvist.

De tyngs­ta blå­gu­la nam­nen, An­na Nordqvist och Per­nil­la Lind­berg, ha­de svårt att sän­ka put­tar un­der förs­ta run­dan i årets sista ma­jor. I skug­gan av stjär­nor­na smög de­bu­tan­ten Da­ni Hol­mqvist fram som bäs­ta svens­ka med 69 slag.

När tors­da­gen ha­de bli­vit fre­dag – och en del regn ha­de hun­nit fal­la över golf­ba­nan i Évi­an-les-bains – var det i stäl­let dags för Hol­mqvist att ha en fru­stre­ran­de för­mid­dag på de of­ta kraf­tigt lu­tan­de gree­ner­na.

– Spe­let kän­des fak­tiskt näs­tan bätt­re i dag från tee till green. Men jag fick in­te i någ­ra put­tar, sä­ger 30-åring­en.

In­för sista hå­let ha­de Hol­mqvist in­te gjort en en­da bir­die, men dä­re­mot bo­geys på hål 4, 15 och 17. På 18:e – ba­nans svå­ras­te hål – kom se­dan iro­niskt nog da­gens en­da bir­die ef­ter en sänkt lång­putt.

Ef­ter run­dor­na 69–73 lig­ger Evi­an-de­bu­tan­ten Da­ni Hol­mqvist på par to­talt och de­lad 36:a, vil­ket i al­la fall be­ty­der att hon med god mar­gi­nal får spe­la vi­da­re i hel­gen.

– Att spe­la en ma­jor känns li­te mer och den här är ex­tra vik­tig, ef­tersom man kan sä­ga att det är sista täv­ling­en på sä­song­en om man in­te kom­mer in och får spe­la täv­ling­ar­na i Asi­en, sä­ger hon.

För­u­tom Hol­mqvist får yt­ter­li­ga­re tre svens­kor spe­la vi­da­re i hel­gen: An­na Nordqvist (–1), Per­nil­la Lind­berg (par) och Ca­ro­li­ne Hed­wall (+3).

Le­der på –8 gör Ma­ria Tor­res, Pu­er­to Ri­co, Lee Mi­hy­ang, Syd­ko­rea, och ame­ri­kans­kor­na Amy Ol­son och Mo Martin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.