Höga för­vänt­ning­ar ef­ter Karls­son­af­fä­ren

Hallandsposten - - Sport - GÖ­RAN SUNDBERG/TT

San Jo­se Sharks har ald­rig vun­nit Stan­ley Cup. Ef­ter värv­ning­en av Erik Karls­son är det dags. Det är ”Stan­ley Cup el­ler flopp”, som en krö­ni­kör ut­tryc­ker det.

Re­ak­tio­ner­na på tors­dags­kväl­lens sto­ra af­fär som skic­kar Erik Karls­son från Ot­ta­wa till San Jo­se är många.

Ka­na­den­sis­ka TSN kal­lar af­fä­ren den störs­ta och vik­ti­gas­te i Nh­lishoc­keyn se­dan Ja­ro­mir Jagr 2001 byt­tes bort från Pitts­burgh till Washing­ton. Den fan­tas­tis­ke tjec­kis­ke for­war­den var då i si­na bäs­ta år, 29 år gam­mal.

KARLS­SON, 28, RANKADES för­ra sä­song­en av li­gans egen tv-ka­nal NHL Networks som li­gans tred­je bäs­ta spe­la­re bakom Sid­ney Cros­by, Pitts­burgh och Con­nor Mc­da­vid, Ed­mon­ton.

Det höll in­te Ot­ta­was trä­na­re Guy Boucher med om ut­an lyf­te då fram Erik Karls­son som num­mer ett.

Re­ak­tio­ner­na ef­ter att ha fått in värl­dens bäs­ta Karls­son är över­sval­lan­de i San Jo­se och ger Stan­ley Cup-vib­bar. Till San Jo­se: * Erik Karls­son och far­mar­lags­spe­la­ren Fran­cis Per­ron.

Till Ot­ta­wa:

* Chris Ti­er­ney, Dy­lan Deme­lo, Josh Nor­ris (col­le­ge­spe­la­re, draf­tad 2017 som num­mer 19) och Ru­dolfs Bal­cers (far­mar­lags­spe­la­re).

* San Jo­ses draft­val i förs­ta ron­den 2019 el­ler 2020 och ett draft­val i and­ra ron­den 2019.

* San Jo­ses draft­val i and­ra ron­den 2021 om Karls­son för­läng­er kon­trak­tet med San Jo­se som går ut ef­ter den­na sä­song (går Sharks dess­utom till fi­nal upp­gra­de­ras det till ett draft­val i förs­ta run­dan).

* San Jo­ses draft­val i förs­ta ron­den se­nast i 2022 års draft om Karls­son un­der den­na sä­song trej­das till en klubb i Eas­tern Con­fe­rence.

– En kille som Erik..., det är otro­ligt. Han är väl­digt bra och det gör att vi and­ra brin­ner för att sä­song­en ska dra i gång, sä­ger back­pro­fi­len Brent Burns, Nor­ris Trop­hy-vin­na­re 2016, till Sportsnet.

Den ut­mär­kel­sen, som NHL:S bäs­te back, har Karls­son vun­nit två gång­er. Med Os-guld­bac­ken Marc-edou­ard Vla­sic i la­get ran­kas nu ha­jar­nas back­si­da som li­gans bäs­ta.

NÄR DESS­UTOM for­wards­be­sätt­ning­en be­står av stjär­nor som ve­te­ra­nen Joe Thorn­ton, Joe Pa­vel­ski, Evan­der Ka­ne. Lo­gan Coutu­re och To­mas Hertl finns nu al­la bi­tar på plats.

– Det är fan­tas­tiskt. Det är ett bud­skap, tycker jag. Vi är ett lag som är där och han ger oss den där ex­tra tro­vär­dig­he­ten och det där lil­la ex­tra som kan vin­na mat­cher, sä­ger lag­kap­te­nen Joe Pa­vel­ski till lo­kal­tid­ning­en Mer­cu­ry News.

Sharks har gått till slut­spel 18 av de se­nas­te 20 åren, var i Stan­ley Cup-fi­nal 2016 men föll mot Pitts­burgh, och åk­te ut i and­ra om­gång­en mot slut­li­ga final­för­lo­ra­ren Ve­gas i vå­ras.

Mer­cu­ry News krö­ni­kör Cur­tis Pashel­ka är för­bluf­fad över att Ot­ta­wa sål­de sig så bil­ligt i af­fä­ren och kal­lar den ”skratt­re­tan­de”. Han skri­ver att San Jo­se nu ta­git ste­get från att va­ra en av många kan­di­da­ter till att ”se­pa­re­ra sig från de and­ra”:

”Det är Stan­ley Cup el­ler flopp”.

Bild: SEAN KILPATRICK

NY KLUBB. Erik Karls­son i sam­band med press­kon­fe­ren­sen i Ot­ta­wa se­dan han bli­vit klar för San Jo­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.