Ek­man Lars­son blir lag­kap­ten

Hallandsposten - - Sport - TT

Oli­ver Ek­man Lars­son får ett C bro­de­rat på sin Ari­zo­na­match­trö­ja. Den svens­ke stjärn­bac­ken har näm­li­gen ut­setts till lag­kap­ten för Nhl-la­get.

”Jag är väl­digt stolt över att ha bli­vit ut­sedd till kap­ten för Ari­zo­na Coyo­tes”, sä­ger Ek­man Lars­son, som i som­ras teck­na­de ett nytt åt­ta­års­kon­trakt med Ari­zo­na, till klub­bens webb­plats.

Han fort­sät­ter:

”Jag är tack­sam för att jag får möj­lig­he­ten och vill tac­ka John (Chay­ka, ge­ne­ral ma­na­ger) och ”Toc” (Rick Toc­chet, hu­vud­trä­na­ren) för att de tror på mig. Det är en stor ära och ett pri­vi­le­gi­um att få va­ra lag­kap­ten i NHL, och jag ser fram emot ut­ma­ning­en.”

Gabri­el Lan­de­skog (Co­lo­ra­do) och Hen­rik Zet­ter­berg (Detro­it) är öv­ri­ga svens­ka lag­kap­te­ner i den nor­da­me­ri­kans­ka hoc­key­li­gan just nu. Erik Karls­son var lag­kap­ten för Ot­ta­wa, men han har läm­nat la­get för spel i San Jo­se.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI

KAP­TEN. Oli­ver Ek­man Lars­son har ut­setts till lag­kap­ten i Ari­zo­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.