PLAY – kort­films­fes­ti­val för unga fil­ma­re

Hallandsposten - - Ekonomi -

FILM: På sön­dag, den 16 sep­tem­ber, är det dags för PLAY som är Hal­lands re­gi­o­na­la ut­tag­ning till No­vem­ber­fes­ti­va­len - en fes­ti­val som lik­nas vid SM i kort­film för unga fil­ma­re.

Kort­fil­mer­na som är med i täv­ling­en vi­sas i Fi­garo­sa­len på Halm­stads te­a­ter, och är ska­pa­de av unga från 0-26 år.

Kon­fe­ren­ci­er är Ame­lie Nör­gaard, som är ma­nus­för­fat­ta­re, re­gis­sör, skå­de­spe­la­re och pro­gram­le­da­re. Du kanske kän­ner igen hen­ne från Barn­ka­na­len och pro­gram som ”Gab­ba Gab­ba”, ”Katt & Co med Ame­lie”, ”Som­mar­lov” och ”Ame­li­es tips­run­da”. Nu se­nast har hon skri­vit ma­nus och re­gis­se­rat SVT Play­suc­cén ”Klas­sen”.

Fle­ra oli­ka pri­ser de­las ut un­der kväl­len, bland an­nat vil­ka fil­mer som går vi­da­re till No­vem­ber­fes­ti­va­len. I årets ju­ry sit­ter tre er­far­na och kun­ni­ga per­so­ner – Erik Pers­son (film­fo­to­graf), Ni­co­las Ko­lovos (film­re­gis­sör, ma­nus­för­fat­ta­re och dra­ma­ti­ker) och Ka­rin Bert­ling (skå­de­spe­la­re bo­satt i Mell­byst­rand, ut­bil­dad i Stock­holm och Kö­pen­hamn).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.