Ber­gqvist till­ba­ka som Stil­ton

Hallandsposten - - Tvguide - He­le­na Björkvall/tt

Det har bli­vit dags för en and­ra sä­song av tit­tarfa­vo­ri­ten ”Spring­flo­den”. Där åter­ser vi Ju­lia Rag­nars­son och Kjell Ber­gqvist som det nå­got oma­ka ra­dar­pa­ret Rön­ning och Stil­ton.

I den förs­ta sä­song­en ha­de var­je av­snitt över en mil­jon tit­ta­re. Suc­cén var ett fak­tum och ba­na­de väg för en and­ra sä­song – så Kjell

Ber­gqvist fick bör­ja spa­ra ut hå­ret och skäg­get igen. För ho­nom är det vik­tigt att tit­tar­na kän­ner igen Stil­ton.

– Jag bad Cil­la och Rof­fe skri­va till någ­ra sce­ner som in­te finns i boken. Det fun­kar ju in­te att Stil­ton dy­ker upp med backslick och ut­an skägg, så de skrev in någ­ra åter­fall, sä­ger Kjell Ber­gqvist och skrat­tar.

Cil­la och Rolf Börjlind är för­fat­tar­pa­ret bakom bå­de boken och se­ri­en ”Spring­flo­den”. De och Kjell Ber­gqvist har ar­be­tat till­sam­mans se­dan 1970ta­let och Ber­gqvist var ti­digt påtänkt för rol­len.

Foto: Ul­ri­ka MALM/SVT

”Stil­ton är en fi­gur som har många di­men­sio­ner”, sä­ger Kjell Ber­gqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.