Vam­py­rer, häx­or och ro­man­tik

Hallandsposten - - Tvguide -

I dra­ma­se­ri­en ”A discovery of witches” hit­tar den ame­ri­kans­ka histo­ri­kern Di­a­na Bishop (Te­re­sa Pal­mer) ett ma­giskt gam­malt ma­nu­skript på Ox­for­du­ni­ver­si­te­tets bib­li­o­tek. Di­a­na har he­la li­vet för­ne­kat sitt ur­sprung, men fyn­det kas­tar hen­ne till­ba­ka till det hon egent­li­gen är – en häxa. Dess­utom in­ne­bär upp­täck­ten att hon ham­nar mitt i ett far­ligt äventyr där ett mö­te med vam­py­ren Matt­hew Clair­mont (Matt­hew Goode) får käns­lor­na att sval­la. HBO Nor­dic

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.