Hallandsposten

Halmstad riskerar förlora 46 miljoner

HALMSTAD: Halmstad blir en av förlorarna i det nya förslaget om kostnadsut­jämning. Kommunen kan förlora cirka 46 miljoner.

- CECILIA WELIN 010-471 51 66 cw@hallandspo­sten.se

”Med det nya förslaget ska vi betala 220 miljoner.” JONAS BERGMAN (M)

kommunråd

Som rik kommun riskerar Halmstad att behöva betala ytterligar­e 46 miljoner till mindre välmående kommuner. – Det är mycket pengar och det är klart att det skulle göra ett stort avtryck, säger kommunstyr­elsens ordförande Jonas Bergman (M).

För två år sedan beslutade regeringen att se över modellen för kostnadsut­jämning. Systemet går ut på att rikare kommuner skjuter till pengar till mindre välmående kommuner. Tanken är att jämna ut kostnader för obligatori­sk service till invånarna, alltså den typ av kostnader som inte går att påverka.

Resultatet blir att socioekono­miskt starka kommuner med tät bebyggelse och stor befolkning skjuter till pengar till kommuner med svag socioekono­mi, gles bebyggelse och liten befolkning.

UTREDNINGE­N HAR SLAGIT fast att nuvarande system i grunden är bra men att vissa saker behöver förstärkas. Mer pengar behöver omfördelas och vinnarna blir kommuner som har tagit emot många flyktingar och nyanlända samt glesbygdsk­ommuner, enligt utredninge­n.

Om förslaget går igenom kommer dessa kommuner att få ett större tillskott.

Halmstads kommun ingår inte i den här gruppen vilket har skapat en viss oro enligt Jonas Bergman.

– Det är en stor förändring som föreslås. Vi har gjort en snabb översyn och med det nya förslaget ska vi betala 220 miljoner kronor totalt. Det är 46 miljoner mer än i dag och det är oroväckand­e, säger han

Kommunen har ännu inte hunnit med att göra någon närmare granskning av förslaget eller en djupare analys över vad det skulle innebära för Halmstads kommun att tappa så mycket pengar.

– DET ÄR SVÅRT att sammanfatt­a men vi kommer givetvis att titta närmare på detta och lämna ett förslag på det vi inte tycker är bra. 46 miljoner är mycket pengar, men jag vill inte översätta det i något nu, det skulle bara bli ren spekulatio­n. Men i runda slängar är det en procent av vår budget, säger Jonas Bergman.

Alla kommuner får nu möjlighet att yttra sig över utredarnas förslag. Tanken är att den nya modellen ska införas under 2020.

 ?? Bild: JARI VÄLITALO ?? STORT TAPP. En viss oro har infunnit sig sedan det står klart att Halmstads kommun kan förlora omkring 46 miljoner, enligt Jonas Bergman (M).
Bild: JARI VÄLITALO STORT TAPP. En viss oro har infunnit sig sedan det står klart att Halmstads kommun kan förlora omkring 46 miljoner, enligt Jonas Bergman (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden