Hallandsposten

Farliga träd på slinga

- CARINA NILSSON 010-471 50 97 cn@hallandspo­sten.se

Döda granar längs den populära vandringss­lingan vid Krokån i Knäred riskerar att falla ned.

Flera stora träd i Prästaskog­ens naturvårds­område har dött efter att de angripits av granbarkbo­rrar. – Det finns risk för att människor skadas om det blåser ordentligt, säger Roland Davidsson.

Roland Davidsson driver Kvarnen som ligger precis intill Prästaskog­ens naturvårds­område.

Förra våren invigdes den nya hängbron och den handikappa­npassade gångstigen i skogen.

– Sedan invigninge­n har det varit otroligt mycket folk här. Det är både långväga besökare som gör en utflykt och Knäredsbor som använder slingan.

I VÅRAS UPPTÄCKTE Roland Davidsson att flera av de stora granarna längs med slingan är angripna av granbarkbo­rrar.

– Flera av träden har dött, och flera är redan hårt angripna. Det är stora synliga skador på barken, och på flera träd rinner det kåda, vilket är ett tidigt tecken på angrepp. Den varma sommaren har gynnat barkborren, säger Roland Davidsson.

Han ser flera risker med de döda träden som står intill slingan.

– De kan så klart blåsa ned och skada besökare på slingan, eller göra så att den inte blir framkomlig. Men det handlar också om spridnings­risken, att fler mark ägare får in granbarkbo­rren i sin skog. Ett träd som har dött av angrepp från granbarkbo­rren duger bara till flis säger han.

Monica Mathiasson som är naturvårds­handläggar­e på länsstyrel­sen säger att Prästaskog­en är på väg att bli ett naturreser­vat och att ett av målen är att granen ska bort.

– Ett av syftena med att bilda reservatet är att skydda ek- och lövskog i området. Granen hör inte hemma där naturligt, och ska bort, säger hon.

Henrik Malm som är förvaltare av länsstyrel­sens naturreser­vat säger att de angripna träden troligtvis kommer att tas bort under hösten eller vintern.

”De kan så klart blåsa ned och skada besökare på slingan eller göra så att den inte blir framkomlig.”

ROLAND DAVIDSSON

– DET MÅSTE SÅ klart vara säkert längs vandringss­lingan. Till nästa vår och sommar ska vi även ha en bättre övervaknin­g av granbarkbo­rren i området, nu när vi vet att den finns där. Det är jättebra att allmänhete­n uppmärksam­mar oss, då vi har stora områden att förvalta.

 ??  ??
 ?? Bild: CARINA NILSSON ?? SYNS TYDLIGT. Från balkongen högst upp på Kvarnen kan Roland Davidsson se flera stora döda granar.
Bild: CARINA NILSSON SYNS TYDLIGT. Från balkongen högst upp på Kvarnen kan Roland Davidsson se flera stora döda granar.
 ??  ?? HÅRT ANGRIPET. Ett dött träd är redan på väg att ramla, efter angrepp av granbarkbo­rren.
HÅRT ANGRIPET. Ett dött träd är redan på väg att ramla, efter angrepp av granbarkbo­rren.
 ??  ?? SKADAT. Roland Davidsson tittar på ett angripet träd, som håller på att tappa all bark.
SKADAT. Roland Davidsson tittar på ett angripet träd, som håller på att tappa all bark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden