Hallandsposten

HP tittar in i Kulturhuse­t Najaden

Lite fix och trix återstår men nu är det inte långt kvar förrän dörrarna öppnas för allmänhete­n. Den 20 oktober är det dags för invigning av Kulturhuse­t Najaden på Söder.

- EMELIE NORDH 010-471 51 15 en@hallandpos­ten.se

Arbetet med att omvandla Hallandspo­stens gamla lokaler till ett hus för kultur är nu alldeles snart framme vid mållinjen.

I fjol flyttade Kulturskol­an in och nu har det även blivit dags att öppna upp de andra delarna av byggnaden.

– Det känns fantastisk­t att få vara med om det här, säger Ulf Fembro som sedan tidigare varit chef för Kulturskol­an och nu även blir chef och konstnärli­g ledare för Kulturhuse­t Najaden.

– Det är nästan så att man får nypa sig i armen, instämmer Kristina Blomquist, chef för kulturförv­altningen.

LOKALERNA LIGGER PRECIS bredvid Kulturskol­an och är utspridda på två våningar. På den övre tittar vi först in i konsertsal­en som länge efterfråga­ts av det lokala musiklivet. När den skyddande plasten avlägsnats från de röda sittplatse­rna kommer en publik på cirka 460 personer kunna slå sig ned här.

Tanken är att scenen ska passa för olika kulturfrom­er. Därför har man bland annat valt att förse salen med ett digitalt klangsyste­m, berättar Marcus Lundberg som är en av projektled­arna på kulturförv­altningen.

– Det gör att vi kan anpassa efterklang­en för olika typer av föreställn­ingar, säger han.

VÄGG I VÄGG med konsertsal­en ligger foajéscene­n. Det öppna rummet har inga fasta sittplatse­r och kan därför användas för exempelvis middagssit­tningar och föreställn­ingar med stående publik.

Förutom scenerna ryms bland annat repetition­s- och produktion­slokaler som går att hyra i huset. Dessa ligger på undervånin­gen där även Isildurs Bane och Konstnärer­nas kollektivv­erkstad har sina lokaler.

Kommunens representa­nter som visar runt i huset berättar att Najaden ska kunna nyttjas av såväl nybörjare som profession­ella kulturutöv­are.

Enligt Ulf Fembro är intresset redan stort.

– Vi har förfrågnin­gar ändå in på 2020. Trots att vi inte har gått ut med marknadsfö­ring än, säger han.

INVIGNINGE­N AV Kulturhuse­t Najaden drar i gång med ett öppet hus den 20 oktober. Därefter följer ett sex veckor långt program fyllt med såväl lokala förmågor som världsarti­ster.

”Det känns fantastisk­t att få vara med om det här.”

ULF FEMBRO, konstnärli­g ledare för Kulturhuse­t Najaden

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? SLUTSPURT. Nu är det bara detaljer som återstår att fixas innan invigninge­n, bland annat med tekniken.
SLUTSPURT. Nu är det bara detaljer som återstår att fixas innan invigninge­n, bland annat med tekniken.
 ??  ?? RUNDTUR. Totalt har Kulturhuse­t två scener: den i konsertsal­en och foajéscene­n och Lars Nilsson, arkitekt på White arkitekter, visar runt i Kulturhuse­t. På den
RUNDTUR. Totalt har Kulturhuse­t två scener: den i konsertsal­en och foajéscene­n och Lars Nilsson, arkitekt på White arkitekter, visar runt i Kulturhuse­t. På den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden