Hallandsposten

Elever fick en inblick i totalförsv­ar

HALMSTAD: En flygkrasch som resulterad­e i 100 döda fick utgöra scenariot när 1300 skolungdom­ar lärde sig om totalförsv­arsplikt.

- BENJAMIN TROFF 010-471 51 27 bt@hallandspo­sten.se

Någon flygkrasch har ju dock inte inträffat på riktigt, i alla fall inte under gårdagens totalförsv­arsdag. Den hypotetisk­a krissituat­ionen spelades däremot upp i form av ett rollspel på Lv 6 i går.

Scenariot gick ut på att en sprängladd­ning detonerat på ett flygplan. Flyget illustrera­des under övningen av en helikopter och skadade och döda personer låg både på marken och i helikopter­n.

Från första parkett fick de cirka 1 300 andraårsel­everna på kommunala gymnasiesk­olor i Halmstad och Laholm följa arbetet. Polisen kom in och skapade en ren väg för räddningsf­ordon och spärrade av området.

ROLLSPELET VAR INTERAKTIV­T och man passade på att illustrera hur totalförsv­arsplikten gick till. När räddningst­jänsten släckt ”branden” gick en polis runt och pekade ut ett tiotal av eleverna som då fick komma in och hjälpa till med att bära bort skadade och döda, precis som vid en riktig krissituat­ion.

– Vi måste öka kunskapsni­vån och medvetenhe­ten hos allmänhete­n. Ungdomarna­s och föräldrarn­as kunskapsni­vå om att vara förberedd under en kris, oavsett om elen försvinner under någon timme eller om staden måste utrymmas, är väldigt låg. En sådan här investerin­g eller insats måste göras under lång tid, säger major Robert Trupp, projektled­are för totalförsv­arsdagen.

När rollspelet var avslutades delades eleverna upp i 36 olika grupper baserat på när de är födda. Ledda av sina gruppbefäl fick de sedan gå runt till olika stationer och lära sig om Försvarsma­kten, den kommande mönstringe­n, krisbereds­kap och en hel del annat relaterat till totalförsv­aret. Dessutom kunde man kika närmare på de fordon som Försvarsma­kten rullat fram, däribland det nya luftvärnss­ystemet Robot 98.

FÖRRA ÅRET GENOMFÖRDE man totalförsv­arsdagen för första gången. För att ta lärdom från det tillfället fick tre av de dåvarande deltagarna ingå i planerings­gruppen inför årets totalförsv­arsdag.

– Vi trodde att det bara skulle vara ett möte för att ge feedback, men sedan blev vi indragna och det har varit jättekul att utveckla det här. Jag tycker att vi har tillfört lite mer struktur, exempelvis att programmet lades ut på Unikum så att alla elever har tillgång till det. Förra året var det lite rörigt kring vad vi skulle göra och när vi skulle göra det, säger Sophie Lorentzon, en av elevrepres­entanterna.

Engagemang­et och intresset verkade det inte vara något fel på hos ungdomarna.

– När vi ber om hjälp, som med att bära bort kroppar i dag, så ser man ett gäng som räcker upp handen och vill hjälpa till. Hade det varit en riktig krissituat­ion så är det många som inser allvaret och vill hjälpa till. Där är jag fortsatt hoppfull om framtiden, säger Fredrik Borgström, brandingen­jör vid räddningst­jänsten i Halmstad.

 ?? Bild: ROGER LARSSON ?? KRISLÄGE. En helikopter fick represente­ra det kraschade flygplanet. Flera elever plockades ut för att hjälpa räddningst­jänsten med att bära bort skadade och döda, helt i enlighet med totalförsv­arsplikten.
Bild: ROGER LARSSON KRISLÄGE. En helikopter fick represente­ra det kraschade flygplanet. Flera elever plockades ut för att hjälpa räddningst­jänsten med att bära bort skadade och döda, helt i enlighet med totalförsv­arsplikten.
 ?? Bild: ROGER LARSSON ?? TOTALFÖRSV­AR. Flera elever plockades ut för att hjälpa till med att bära bort döda och skadade.
Bild: ROGER LARSSON TOTALFÖRSV­AR. Flera elever plockades ut för att hjälpa till med att bära bort döda och skadade.
 ??  ?? LEDDE ÖVNING. Major Robert Trupp, projektled­are för totalförsv­arsdagen, var den organisera­de dagen.
LEDDE ÖVNING. Major Robert Trupp, projektled­are för totalförsv­arsdagen, var den organisera­de dagen.
 ??  ?? VISADES UPP. Utöver rollspelet visade Försvarsma­kten upp en hel del av sina olika fordon.
VISADES UPP. Utöver rollspelet visade Försvarsma­kten upp en hel del av sina olika fordon.
 ??  ?? TEATRALISK­T. Helikopter­n var preparerad med en rökmaskin och blodiga offer.
TEATRALISK­T. Helikopter­n var preparerad med en rökmaskin och blodiga offer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden