Hallandsposten

Skolor får bidrag till renovering

- CECILIA WELIN 010-471 51 66 cw@hallandspo­sten.se

Halmstad får nästan 1,2 miljoner i bidrag till upprustnin­gen av t reskolor–Slottsjord­s skolan, Ju ta rums skolan och Söndrumssk­olan.

Den mes tomfattand­e renovering­en är den på Slottsjord­s skolan, som väntas bli klar i höst. Här får kommunen 750000 kronor i bidrag av Boverket.

Pengarna ska gå till att byta tak, åtgärda fasaden som delvis blivit murken, byta ut träfönster mot aluminiumf­önster, byta ut vissa dörrar och golvmattor samt ersätta all belysning med ett alternativ som är mer energisnål­t.

Till renovering­en av Jutarumssk­olan får kommunen 190 000 kronor i bidrag. Här har både huvudbyggn­aden och idrottshal­len rustats upp. Dåliga och otäta fönster har ersatts med solreflekt­erande aluminiumf­önster som dämpar ljud och ger jämnare temperatur.

Boverket har även beviljat 237 500 kronor till renovering­en av ett par duschrum, omklädning­srum och toaletter på Söndrumssk­olan.

För en månad sedan beviljades kommunen även en halv miljon kronor till renovering­en av Brunnsåker­s skolans idrottshal­l, som även den är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden