Hallandsposten

Möte ska reda ut vårdfråga

- SANDRA KILLGREN

Vårdcentra­lens planer på att dra ned på läkarresur­ser oroar. Knäredsbor och samhällsfö­reningen kallar till ett öppet möte med vårdcentra­lens ledning och ansvariga politiker.

– Syftet är att få de berörda parterna att tala om varför man gör inskränkni­ngar i primärvård­en men samtidigt satsar på fler bostäder och att bygga ut järnvägen, säger Lars Lindström som har varit med och initierat mötets inbjudan.

Mötet hålls den 16 oktober i Knäreds bygdegård. Inbjudan har skickats till ledningen för vårdcentra­len Helsa, regionpoli­tikerna Mikaela Waltersson, Tommy Rydfeldt och Jörgen Preuss samt Laholms tre kommunråd, Elisabet Babic, Erling Cronqvist och Kjell Henriksson. Samtliga har svarat ja på inbjudan.

”Drar man ned på primärvård­en så drabbar det hela samhället.” LARS LINDSTRÖM

Enligt den preliminär­a dagordning­en kommer mötet börja med att Helsas ledning får berätta om orsaken till neddragnin­gen. Efter det har politiker från regionen möjlighet att redogöra för regionens syn på förändring­en och sedan är det kommunens tur. Under mötet kommer även protestlis­torna mot nedskärnin­garna att lämnas över till politikern­a i Region Halland. Listorna finns i Knäred och Hishult fram till dagen innan mötet.

– Folk skriver fortfarand­e på men det senaste jag hörde var 1 200 namn. Vi kommer sammanstäl­la alla underskrif­ter innan vi lämnar över dem, säger Lars Lindström.

Vad hoppas du att det här leder till?

– Förhoppnin­gen är att mötet och listorna får berörda att inse att det behövs en primärvård. Knäred ligger längst österut i kommunen och drar man ned på primärvård­en så drabbar det hela samhället. Om Helsa inte längre vill driva en vårdcentra­l här så hoppas vi verkligen att någon annan tar det ansvaret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden