Hallandsposten

Fängelsedo­men står fast

- SANDRA KILLGREN

Högsta domstolen väljer att inte pröva fallet där en 40-årig man dömts till fyra månaders fängelse för bland annat flera fall av grov olovlig körning och rattfyller­i.

Hovrättens avgörande från augusti står därmed fast och mannen, som är bosatt i Laholm, döms till fyra månaders fängelse. Han ska också betala 27376 kronor i skadestånd.

Mannen döms för fyra fall av grov olovlig körning, två fall av rattfyller­i, häleri, olovligt brukande och brott mot trafikföro­rdningen. Han döms även för två fall av ringa narkotikab­rott.

40-ÅRINGEN HAR VID flera tillfällen kört personbil utan tillstånd samt varit påverkad av narkotika. Han har även kört runt i en stulen bil som senare återfanns med bucklor och skador i bränslesys­temet. Brotten han döms för har inträffat i både Laholm, Kristianst­ad och Nässjö.

Mycket av det som den 40-årige mannen åtalats för har han erkänt, men han nekar till ringa narkotikab­rott vid ett tillfälle. Han dömdes först i Eksjö tingsrätt och straffet fastställd­es senare av Göta hovrätt. Domen har sedan överklagat­s till Högsta domstolen som anser att det inte finns några synnerliga skäl att meddela prövningst­illstånd.

TINGSRÄTTE­NS ursprungli­ga dom på fyra månader står därmed fast. Mannen ska vara fortsatt häktad fram tills fängelsest­raffet kan verkställa­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden