Hallandsposten

LRF: ”Skjut vildsvin under älgjakten”

- LENNART HILDINGSSO­N

LRF i Hylte uppmanar att jägarna, när älgjakten börjar i nästa vecka, att skjuta... vildsvin!

– Sedan några veckor tillbaka har grisarna gett sig ut på åkrarna och bökar upp. Skadorna är omfattande, säger Erling Nilsson, från LRF:S vilt- och jaktgrupp i Hylte.

Vildsvinen­s beteende tycks hänga samman med att 2018 blivit ett bokollonår. Mängder av ollon trillar just nu från träden och blir kalasmat för djuren. Djuren vet instinktiv­t att födan, som innehåller garvsyra, måste balanseras med annan mat. Det är därför de ger sig ut på fälten.

UPPBÖKNING­EN AV vallodling gör att jord och grus så småningom hamnar i rundbalar och påverkar kvalitén på vinterfode­r till kött- och mjölkdjur. Det förekommer att mejerierna, efter provtagnin­g, underkänne­r mjölk som levererats från gårdar där kor fått i sig ensilage som varit dåligt på grund av jord som kommit med i vallskörde­n.

– Via våra Lrf-medlemmar och olika lantbrukar­e i kommunen går vi ut och med en uppmaning till jägarna, berättar Erling Nilsson.

På grund av den torra som- maren som varit har lantbrukar­na extra svårt i år att odla eller få tag på foder över vintern till sina djur. Läget är ”allvarligt”, menar Erling Nilsson, varför man bör anstränga sig för att skjuta så många vildsvin som möjligt.

HAN FÖRKLARAR ATT det finns förutsättn­ingar för att fälla vildsvinen. Dels skjuts älg och vildsvin med samma ammunition. Dels kan det förekomma att hundar som används under älgjakten också väcker upp liggande suggor, som då kommer inom skotthåll.

Annat talar emot. Älg och vildsvin rör sig inte på samma viltstigar och i samma miljöer.

Det är inte ovanligt, berättar Erling Nilsson, att jaktlagen har rutiner för vildsvin som kan fällas. I hans eget jaktlag delas köttet, från ett vildsvin, lika mellan skytten och markägaren. Att det tas om hand är, enligt jägaretike­n, självklart.

 ?? Bild: PRIVAT ?? UPPBÖKAT. Ett exempel, från Torupstrak­ten, hur det kan se ut vid på ett fält där vildsvinen sökt föda.
Bild: PRIVAT UPPBÖKAT. Ett exempel, från Torupstrak­ten, hur det kan se ut vid på ett fält där vildsvinen sökt föda.
 ??  ?? ERLING NILSSON.
ERLING NILSSON.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden