Hallandsposten

Tumme ned för hundrast

- LENNART HILDINGSSO­N

Samhällsby­ggnadsnämn­den säger nej till en hundrastpl­ats i Hyltebruk.

Det finns både en namninsaml­ing bland hundägare om en sådan och en motion skriven av SD:S Stina Isaksson.

– Vi hittar inget lämpligt område, inom detaljplan, som är vi kan nyttja, säger Malin Thydén Kärrman (S), ordförande i nämnden.

Ett kriterium, enligt nämnden, är att plats – som bland annat behöver vara inhägnad – och verksamhet inte stör eller blir olägenhet för omgivninge­n.

Enligt Thydén Kärrman har kommunen, trots det engagemang i frågan som varit, inte fått in något förslag på plats från allmänhete­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden