Hallandsposten

Bönder ställ

-

Den gröna trenden håller i sig och svenskprod­ucerade livsmedel tar allt mer plats i hyllorna. Särskilt ökar efterfråga­n på vegetarisk­t protein, vilket glädjer landets bönodlare.

Sommaren var tuff även för de svenska bönodlarna med halverade skördar på många håll. Ändå tror man sig kunna möta konsumente­rnas stora efterfråga­n på vegetarisk­t protein. Vi äter nämligen bönor som aldrig förr. Bönor, som har en proteinhal­t på mellan 20 och 25 procent och dessutom innehåller viktiga vitaminer och mineraler, har blivit en viktig ersättning till kött när vi försöker ställa om och äta mera grönt. Dessutom har efterfråga­n på svenskodla­t ökat.

GÖRAN WILÉN i Mörbylånga på södra Öland odlar bruna bönor och kidneyböno­r och har just bärgat 60 procent av den förväntade skörden det här året. Han gläds åt den gröna vågen som sveper över landet.

– Det är en väldigt nyttig produkt och självklart tycker vi att det är kul att folk har börjat äta bönor. Jag hoppas att trenden är här för att stanna, säger han.

Kalmar-ölands Trädgårdsp­rodukter, som är Sveriges största producent av torkade och konservera­de bönor och ärtor, har femdubblat odlingen av svarta bönor och yin-yangbönor sedan 2014.

– Det är ett lysande exempel på hur man kan producera ett inhemskt protein som alternativ till alla sojaproduk­ter som är importerad­e, säger Marcus Söderlind som är ordförande för LRF Trädgård.

FÖR FEM ÅR sedan var bruna bönor de enda bönorna som odlades i Sverige. Nu finns ytterligar­e en handfull svenskodla­de sorter på marknaden, som borlottibö­nor,

 ??  ?? VÄXANDE MARKNAD. Bonden Göran Wilén från Bjärby på sydvästra Öland
VÄXANDE MARKNAD. Bonden Göran Wilén från Bjärby på sydvästra Öland

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden