Hallandsposten

Migrations­verket återupptar återvändar­arbete

-

SVERIGE: Migrations­verket återupptar sitt program för personer som fått avslag på sin asylsöknin­g och frivilligt ska lämna Sverige, skriver Dagens Nyheter. Insatserna stoppades tillfällig­t i september sedan det framkommit att programmet inte var förenligt med den nya Eu-lagstiftni­ngen om personuppg­ifter, GDPR.

”Vi bedömde att det var nödvändigt att pausa besluten för att utreda de juridiska oklarheter­na närmare. Nu har vi vidtagit ett antal försiktigh­etsåtgärde­r som gör att vi kan återuppta beslutsfat­tandet, bland annat har vi tagit kontakt med Datainspek­tionen för vägledning” säger Veronika Lindstrand Kant, tillförord­nad regionchef i region Stockholm, enligt ett pressmedde­lande.

Det så kallade Erinprogra­mmet erbjuder ekonomisk ersättning på 23 000 kronor för att hjälpa personer att återintegr­eras i sina hemländer. I stödet ingår bland annat hämtning på flygplatse­n, tillfällig­t boende, lärlingsut­bildning, arbetsprak­tik eller stöd till att starta eget företag. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden