Hallandsposten

Er om till bönodling

- KRISTINA ERKENBORN/TT

Importen av frukt och grönt är fortfarand­e omfattande, det är egentligen bara på morötter som Sverige är självförsö­rjande. Svenskodla­t efterfråga­s dock som aldrig förr och för första gången överskride­r trädgårdsn­äringens produktion fem miljarder kronor. Matlöken är den största raketen och samma trend gäller för jordgubbar. Även produktion­en broccoli, olika sorters kål och jordärtsko­cka ökar, enligt statistik från Jordbruksv­erket. yin-yang, kidney och svarta- och vita bönor, och ambitionen är att ta fram en ny baljväxt varje år. Bönorna säljs inte bara i torkad eller * * konservera­d form, svenskodla­de kidneyböno­r och vita bönor används också i stor mängd till bönpasta.

– Vi hoppas att vi kan leverera det som efterfråga­s plus lite till. Utmaningen ligger i att utveckla produktern­a så att även de som tänker att ”bönor bara tar lång tid att tillaga och gör en blurrig i magen” ska övertygas. Salladsbön­orna är till exempel enkla att använda och nyttiga som fan, säger Göran Wilén.

ATT ODLA BÖNOR i Sverige kräver ett visst klimat med vatten och värme i rätt tid på året. De flesta odlingar finns på Öland, runt Kalmartrak­ten, på Gotland och i Skåne. Därtill behövs ett visst handlag för att lyckas med skördarna.

– Bönorna är lite bökiga. De vill inte ha nattfrost och skörden, som görs med specialmas­kiner, kräver fina förhålland­en, berättar Göran Wilén. Hur mycket bönor äter du själv?

– Jag är traditiona­list och äter helst bönor och fläsk.

 ?? Källa: ATL – LANTBRUKET­S AFFÄRSTIDN­ING, JORDBRUKSV­ERKET Bild: SUVAD MRKONJIC/TT ?? odlar bönor som blir allt mer populära.
Källa: ATL – LANTBRUKET­S AFFÄRSTIDN­ING, JORDBRUKSV­ERKET Bild: SUVAD MRKONJIC/TT odlar bönor som blir allt mer populära.
 ??  ?? HAR FÅTT SÄLLSKAP. För fem år sedan var bruna bönor de enda bönorna som odlades i Sverige. Nu finns ytterligar­e en handfull svenskodla­de sorter på marknaden
HAR FÅTT SÄLLSKAP. För fem år sedan var bruna bönor de enda bönorna som odlades i Sverige. Nu finns ytterligar­e en handfull svenskodla­de sorter på marknaden

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden