Hallandsposten

Enade hyllningar av fredsprist­agare

NORGE: DENIS MUKWEGE OCH NADIA MURAD

- TINA MAGNERGÅRD BJERS/TT LARS LARSSON/TT MOA KÄRNSTRAND/TT

Nadia Murad är den yazidiska aktivisten som blev tillfångat­agen av terrorgrup­pen IS i Irak och som efter att ha lyckats rymma har spridit vittnesmål­en om det våld kvinnor utsätts för i kriget.

Denis Mukwege är den kongolesis­ke gynekologe­n som grundade ett sjukhus där han hjälpt tusentals kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt våld i krig och fred.

Mukwege var mitt uppe i en operation när beskedet kom. Men personalen på Panzisjukh­uset tittade på tillkännag­ivandet av fredsprist­agarna via nätet och när det stod klart att Mukwege var en av dem utbröt enormt jubel.

– JAG VAR i operations­salen då det plötsligt blev en massa stök utanför och så kom det in folk i rummet och berättade nyheten för mig. Du kan förstå hur glad jag är, säger den 63-årige läkaren till norska VG strax efteråt.

Nobelkommi­ttén har hört överlevarn­as röster, säger Mukwege i ett skriftligt uttalande. Han tillägnar priset till kvinnor världen över som drabbats av våld och konflikter.

”TILL ÖVERLEVARE FRÅN hela världen vill jag säga att världen, genom det här priset, lyssnar på er och vägrar att förbli likgiltig. Världen vägrar att stå stillatiga­nde inför ert lidande.”

Nadia Murad var fast i IS terrorväld­e i irakiska Mosul i tre månaders tid. Hon vill dela sitt pris ”med alla irakier, kurder, alla minoritete­r och alla som har överlevt sexuellt våld världen över”.

”Vi måste inte bara föreställa oss en bättre framtid för kvinnor, barn och förföljda minoritete­r, vi måste arbeta konsekvent för att det ska ske – prioritera mänsklighe­t, inte krig”, säger hon i ett skriftligt uttalande.

MURAD HOPPAS ATT priset riktar ett ljus mot yazidierna­s lidande: Mot det stora antal människor som är spårlöst försvunna och de runt 1 300 personer som ännu lever i fångenskap.

”Kvinnor har särskilt lidit stort när de har varit, och fortsätter vara, offer för sexuellt våld”, säger hon.

Abid Shamdeen som är verksam inom Nadia’s initiative, en organisati­on som Nadia Murad grundat, talade med henne efter beskedet. Då rann tårarna.

– Hon kunde inte säga så mycket, säger han till TT.

– Det är svårt att beskriva våra känslor. Vi är överraskad­e och lyckliga, men det är samtidigt ett stort ansvar. Det här betyder verkligen * Nobels fredspris utses, i enlighet med Alfred Nobels testamente, av den norska Nobelkommi­ttén som i sin tur utses av det norska parlamente­t stortinget.

* Kommittén bildades i april 1897, men kunde dela ut sitt första pris först 1901, då till Henry Dunant, schweizisk grundare av Röda Korset, samt franske fredsaktiv­isten Frédéric Passy.

* Första kvinna att prisas var österrikis­kan Bertha von Suttner 1905.

* Priset ska enligt testamente­t gå till ”broderskap mellan nationer, avskaffand­e eller minskande av arméer och för att upprätthål­la och främja fred i världen”.

* Världsdels­mässigt har Europa 48 individuel­la pristagare, Nordamerik­a 24, Asien 18, Afrika 10 och Sydamerika 3.

* Fem svenskar har fått fredsprise­t: Klas Pontus Arnoldson (1908), Hjalmar Branting (1921), Nathan Söderblom (1930), Dag Hammarskjö­ld (1961) och Alva Myrdal (1982). något, att vi måste fortsätta och kämpa ännu mer.

Den svenska lungläkare­n Ellinor Ädelroth var på plats när beskedet nådde Panzisjukh­uset.i östra Kongo-kinshasa.

– När han (Mukwege) kom ut var han jätteglad. Folk firar och tjoar, så jag har fått låsa in mig på toaletten för att höra vad du säger, säger hon till TT på telefon på fredagseft­ermiddagen.

Ädelroth har arbetat på sjukhuset och det intilligga­nde universite­tet i omgångar sedan 2009. Hon känner Mukwege väl och beskriver hans arbete som fantastisk­t.

Genom åren har den kongolesis­ke gynekologe­n opererat tusentals kvinnor i alla åldrar vars underliv trasats sönder av soldater, emellanåt beväpnade med trasiga flaskor eller frätande syror.

– Han är absolut värd priset. Är det någon som har försökt uppmärksam­ma världen på detta elände så är det han. Det tråkiga är att det fortgår.

Utrikesmin­ister Margot Wallström (S) beskriver pristagarn­a som två hjältar som med risk för sina egna liv har kämpat och lyft frågan om sexuellt våld till högsta nivå.

– Det är en otroligt viktig aspekt som Murad lyfter, att terroriste­r också använder sexuellt våld som ett vapen i sin krigföring, säger Wallström, som hoppas att priset kan ge Murad, som hon beskriver som en mycket sorgsen person, en anledning till ett leende för en liten stund.

Wallström har träffat pristagarn­a flera gånger och betraktar Mukwege som en nära vän.

Nadia Murad fällde tårar – och på Panzisjukh­uset i Kongokinsh­asa bröt glädjeyra ut efter beskedet att grundaren Denis Mukwege får Nobels fredspris. De hyllas för sina insatser mot sexuellt våld i konflikter och bägge tillägnar priset till överlevare världen över.

– PRISET ÄR en sådan uppmuntran, jag vet att han många gånger har varit förtvivlad och tyckt att allt går alldeles för långsamt, säger hon och lägger till att utmärkelse­n förhoppnin­gsvis kan fungera som ett skydd för både Murad och Mukwege, som hotats många gånger och utsatts för mordförsök.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden