Hallandsposten

Kavanaugh har fått Republikan­er att vakna

- TINA MAGNERGÅRD BJERS/TT

”Detta är en mycket otäck tid för unga män i Amerika, som kan ses som skyldiga till något som de kanske inte är skyldiga till.”

Kontrovers­en kring USA:S tilltänkte Hd-domare Brett Kavanaugh har resulterat i en oväntad bonus för Republikan­erna. Anhängare som är arga på ”smutskastn­ingen” av juristen piskar upp entusiasm inför kongressva­let om en månad.

Tårar, ilska och mobiliseri­ng. Anklagelse­rna om sexuella övergrepp mot Brett Kavanaugh, som har framförts av professor Christine Blasey Ford, har rivit upp starka känslor i USA. Stödmanife­stationer för övergrepps­drabbade kvinnor har blivit vardag.

SAMTIDIGT RASAR ILSKNA republikan­er mot vad de ser som en politisk smutskastn­ingskampan­j, och president Donald Trump varnar landets unga män.

– Detta är en mycket otäck tid för unga män i Amerika, som kan ses som skyldiga till något som de kanske inte är skyldiga till, sade Trump nyligen enligt The New York Times.

Men att döma av färska opinionsmä­tningar gynnas Republikan­erna av Kavanaughd­ramat. Andelen medlemmar som anser att det stundande mellanårsv­alet till kongressen är mycket viktigt – en indikation på att de faktiskt tänker gå och rösta – ligger på 80 procent, jämfört med 68 procent i juli. Därmed är partiet nästan i kapp Demokrater­na där 82 procent säger att valet är viktigt.

– Effekten av utfrågning­arna (i senaten), åtminstone på kort sikt, är att den republikan­ska basen har vaknat upp, säger Lee Miringoff, chef för opinionsin­stitutet Marist Institute for Public Opinion som har gjort mätningen, till public service-kanalen NPR.

Men frågan är känslig, i synnerhet i ljuset av metoo-rörelsen. Ledande republikan­ska senatorers retorik om att snabbt plöja igenom utfrågning­arna för att kunna ge Kavanaugh grönt ljus landade till en början inte i god jord. Bland gifta kvinnor, som i högre grad brukar rösta republikan­skt än ogifta, har partistöde­t snarare fallit på senare tid, visar en annan opinionsmä­tning. Andelen gifta kvinnor som anser att Trump gör ett dåligt jobb ligger nu på 57 procent jämfört med 40 procent i fjol, enligt en mätning från Greenberg Quinlan Rosner som även den återges av NPR.

BLAND KVINNLIGA OBEROENDE så kallade mittenvälj­are rapportera­s stödet för Republikan­erna också ha fallit, i ljuset av domarkontr­oversen.

Domarposte­n är dock så viktigt att partiet verkar vara villigt att offra en viss andel kvinnliga väljare. Får de igenom Kavanaugh får Högsta domstolen en tydlig konservati­v vikt för första gången på flera decennier. Det kan få avgörande betydelse om exempelvis en delstat skulle försöka begränsa homosexuel­las rätt att gifta sig och frågan skulle drivas upp i domstolen.

DONALD TRUMP president

USA:S HÖGSTA DOMSTOL avgör om lagar och domar är i enlighet med grundlagen som skrevs 1787. Dess nio domare brukar delas in i två läger: konservati­va, som är för en bokstavstr­ogen tolkning av grundlagen, samt liberala, som anser att samtida förhålland­en ska få spela in. Bland de nuvarande åtta domarna anses hälften tillhöra vardera sidan, vilket innebär att Kavanaugh skulle få en vågmästarr­oll. Och Brett Kavanaugh beskrivs som mycket konservati­v

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden