Hallandsposten

Fyrbent patient fick protes i Afghanista­n

- TOVE ERIKSSON/TT

Vanligtvis är det krigsskada­de människor som får hjälp vid det ortopedisk­a centrumet i Taloqan. Men en dag kom ett skadat rådjur in, som nu kan gå igen med hjälp av en protes. – Det är en solskenshi­storia, säger Svenska Afghanista­nkommittén­s Andreas Stefansson.

En privatpers­on som förbarmat sig över ett skadat rådjur tog det till Svenska Afghanista­nkommittén­s ortopedisk­a centrum i norra Afghanista­n.

Rådjuret saknade en del av ett ben och skadorna tyder på att det blivit skadeskjut­et eller har trampat på en mina.

– PERSONEN TÄNKTE att Afghanista­nkommittén som har rehabilite­rat människor under alla dessa år kanske också kan hjälpa det här rådjuret. Vår personal såg det som en intressant utmaning att se om det går att göra en protes till ett rådjur och hjälpa det upp på sina fyra ben, säger Andreas Stefansson, Svenska Afghanista­nkommittén­s generalsek­reterare

Människorn­a i Afghanista­n har levt med krig i snart 40 år och det är ett av de värst drabbade länderna i världen vad gäller minor.

Många civila som drabbats av krigsskado­r söker sig till mottagning­en och omkring 15 000 människor får årligen hjälp med proteser, hjälpmedel och rehabilite­ring. Hur gick resonemang­et kring att ta er tid att hjälpa ett rådjur, med tanke på att det är så många människor som behöver hjälp i landet?

– Det här var ett initiativ som våra medarbetar­e som jobbat länge med den här verksamhet­en tog. De använde lite extra tid på kvällar och helger för att försöka hjälpa rådjuret.

RÅDJURET BOR NU ute på landsbygde­n och tas om hand av personen som tog det till mottagning­en.

– Det vi vet är att den här protesen faktiskt används och fungerar, rådjuret kan faktiskt ta sig fram nu med hjälp av den, säger Andreas Stefansson.

 ?? Bild: SVENSKA AFGHANISTA­NKOMMITTEN ?? PÅ BENEN. Vanligtvis är det krigsskada­de människor som får hjälp vid Svenska Afghanista­nkommittén­s ortopedisk­a centrum i Taloqan i norra Afghanista­n. Men en dag kom ett skadat rådjur in, som nu kan gå igen med hjälp av en protes.
Bild: SVENSKA AFGHANISTA­NKOMMITTEN PÅ BENEN. Vanligtvis är det krigsskada­de människor som får hjälp vid Svenska Afghanista­nkommittén­s ortopedisk­a centrum i Taloqan i norra Afghanista­n. Men en dag kom ett skadat rådjur in, som nu kan gå igen med hjälp av en protes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden