Hallandsposten

Hp-läsaren

-

Redaktör: Tel: • Adress: Hp-läsaren, Hallandspo­sten, 301 81 Halmstad. Bifoga namn, adress samt telefonnum­mer och eventuell signatur. Skriv kort, max 2000 tecken. • E-post: insandare@hallandspo­sten.se • Använd gärna formuläret på hallandspo­sten.se

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden