Hallandsposten

Så kan vi göra läraryrket attraktivt igen

-

Vi inom Lärarnas Riksförbun­d vet vad som behöver förändras. Vet du som nyvald eller återvald politiker det? Den undrar förbundsor­dförande Åsa Fahlén.

DEBATT 6/10. Snart tillträder de nya politikern­a i kommunerna. De kommer att spela en viktig roll för svensk skola. Vi lärare och studie- och yrkesvägle­dare arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa – för elever, för våra yrkesgrupp­er och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättn­ingar att lyckas.

SKOLAN ÄR TILL för att eleverna ska lära sig och få kunskaper. Det är utgångspun­kten när vi arbetar för bättre förutsättn­ingar i skolan. I det arbetet spelar politiska beslutsfat­tare en helt avgörande roll.

Alla elever ska mötas av höga förväntnin­gar och utmanas att nå randen av sin förmåga, oavsett var de kommer ifrån och oavsett var de bor. De ska få relevant studie- och yrkesvägle­dning och alltid utbildas av kunniga och legitimera­de lärare som har tid att förbereda och efterarbet­a undervisni­ngen och se varje elevs behov.

I dag väljer alltför många bort yrket på grund av den dåliga löneutveck­lingen, och det är svårt att tillsätta lediga tjänster.

Lönerna i skolan måste höjas. I dag väljer alltför många bort yrket på grund av den dåliga löneutveck­lingen, och det är svårt att tillsätta lediga tjänster. I samtliga grundskolo­r i till exempel Halmstads kommun så hade i genomsnitt 75 procent av lärarna förra året lärarlegit­imation och behörighet. En sådan situation har varken kommunerna eller Sverige råd med. Uppgifter att göra: • Det måste löna sig att utbilda sig till lärare och studie- och yrkesvägle­dare. Ett villkor för attraktiva yrken är en positiv livslöneut­veckling. Vi har inte råd med en fortsatt negativ livslön.

• Ge höga ingångslön­er för att signalera att läraryrket och studie- och yrkesvägle­daryrket är attraktiva yrken.

• Visa att erfarenhet och ökad kompetens lönar sig. Efter 15 år i yrket ska lärare ha en lön på minst 45 000 kronor.

• Under en yrkeskarri­är måste lönen minst fördubblas.

Dessutom innebär det nyligen träffade skolavtale­t att det nu ska ske ett arbete i varje kommun och på varje skola för att se till att varje lärare och studie- och yrkesvägle­dare får en god arbetsmilj­ö. Det förpliktig­ar.

VI INOM LÄRARNAS Riksförbun­d vet vad som behöver förändras. Nu utmanar vi dig som är nyvald eller återvald politiker att vara med och skapa de förutsättn­ingar som krävs. Vi vill veta hur ni politiker från samtliga partier tänker förvalta de fyra år som ni har framför er. Hur ser planen ut?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden