Hallandsposten

Fucking Åmål

DRAMA

-

Lukas Moodyssons Guldbaggeb­elönade debutfilm skildrar tonårsliv i en svensk småstad – utanförska­p, längtan, leda. Med fantastisk­a insatser av Alexandra Dahlström och Rebecka Liljeberg. (Sverige, 1998) SVT1 23.00

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden