In­for­ma­tion om buss för högt pla­ce­rad

Hallandsposten - - Halmstad -

HALM­STAD: In­for­ma­tio­nen som ta­lar om vart bus­sen stan­nar sit­ter i vis­sa fall så högt upp att syn­ska­da­de in­te kan ta del av den. Det skri­ver Jon­ny Persson, sek­re­te­ra­re i DHR Halm­stad-la­holm-hyl­te, i ett mejl till kom­mu­nen och Hal­lands­tra­fi­ken.

Han be­rät­tar att han upp­täck­te pro­ble­met när han skul­le by­ta buss vid Re­se­cent­rum och då ha­de svårt för att hit­ta rätt håll­plats. En läg­re pla­ce­ring ha­de un­der­lät­tat för syn­ned­sat­ta, me­nar han och av­slu­tar med att även på­pe­ka att det sak­na­des vä­der­skydd och bänk vid plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.