Propp­skåp rök­fyll­de Hel­sa vård­cen­tral

Hallandsposten - - Laholm -

LA­HOLM: Rädd­nings­tjäns­ten fick ryc­ka ut till vård­cen­tra­len Hel­sa på Glän­ninge i La­holm, ef­ter att ett propp­skåp bör­jat ry­ka.

An­ställ­da på vård­cen­tra­len som upp­täck­te rö­ken vid lunch­tid på fre­da­gen, och lar­ma­de rädd­nings­tjäns­ten.

– Det var ingen ut­veck­lad brand, så vi be­höv­de ald­rig släc­ka nå­got, sä­ger rädd­nings­le­da­re Andre­as Ran­de­vik.

Rädd­nings­tjäns­ten fick öpp­na upp föns­ter och sat­te även in en fläkt för att ven­ti­le­ra bort rö­ken ur lo­ka­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.